Петте елемента

Фън шуй е изкуство, помагащо да внесем в живота си и обкръжението си хармония и баланс. Вселената е изградена от енергия и материя. Фенг шуй нарича енергията Чи и разделя материята на пет елемента. Фенг шуи изучава как чи протича през материята и как влияе на хората.

Петте елемента image

Когато чи е блокирана от неблагоприятно разположение на материята, се превръща в ша. Ша е негативна енергия. Използвайки фън шуй, можем да неутрализираме ша и да я превърнем в благотворна енергия чи.

За да добием представа как работи чи, трябва да разберем елементите, цикъла им и теорията за ин и ян.

Всеки обект във вселената притежава своя собствена енергия, която си взаимодейства с енергията на останалите елементи. Фенг шуй се основава на теорията, че всички обекти, независимо дали са живи или неодушевени са в движение. Това не е просто вярване, а се базира на научния факт, че всеки предмет се състои от отделни молекули и атоми, които са в постоянно движение.

Чи, или енергията, на обект, човек или място е от особена важност във фенг шуи. Движението на чи е уникално за всеки дом и място. То може да бъде повлияно чрез системата на петте елемента. Те са: вода, дърво, огън, метал и земя. Елементите взаимодействат един с друг и едни елементи се допълват и са в сътрудничество, докато други са в неблагоприятна комбинация един с друг.

Фенг шуй елементите имат голямо влияние върху чи на дома или пространството.

Например водата, под формата на фонтан или аквариум с рибки, е символ на просперитет, възможности, богатство, докато капещото кранче или течащото казанче в тоалетната, символизират лошо здраве и загуба на пари.

Дървото изобразява развитието и креативните енергии. Може да използвате дървени предмети за мотивация, вдъхновение и страст.

Тъй като металните елементи са проводници на енергия, може да ги използвате за генериране на енергия в определена зона. Много хора използват определен метал за различни здравословни проблеми, например медни гривни. Трябва обаче да се внимава, прекаляването с елемента метал, може да доведе до излишък на енергия и тя се превърне в деструктивна.

Земята е солидна и постоянна. Като елемент носи същите качества, тя е основата на дома. Земята е полезна на места, където има прекалено много движение.

Огънят се смята за най-силния от петте елемента и представлява енергия и страст.;

Самото познаване на елементите не е достатъчно за практикуване на фенг шуи. Трябва да се отчита и положителното или отрицателното въздействие, което имат елементите един към друг. Например, ако имате стая, където отсъства елемента дърво, няма да бъде достатъчно да сложите символи дървени символи. Ще трябва да добавите и елемента вода, защото водата помага на дървото да расте. Това се определя от цикъла на елементите.

Вода | Дърво | Метал | Земя | Огън

Up to 75% Off