Поздрав към Слънцето /Сурия намаскар/

Слънчевите упражнения се състоят от 12 последователни движения. Те поставят в действие цялата мускулатура на тялото.

Сурия намаскар

Изпълнявайки ги веднъж или два пъти сутрин, след ставане от сън, ще ви помогнат да преодолеете сковаността и да загреете и ободрите тялото си.

Няколко повторения вечер ще ви помогнат да релаксирате. Ако страдате от безсъние, от 6 до 12 повторения ще ви помогнат да заспите.

Традиционно йогите ги изпълняват преди изгрев слънце, затова се наричат поздрав към слънцето /сурия намаскар/.

Изпълнение:

 1. От изправен стоеж, краката леко отворени, дланите допрени една до друга, пред гърдите. Издишайте.
 2. Вдишайте дълбоко, докато бавно разтваряте и вдигате ръце нагоре, над главата и допирате дланите, навеждайки тялото назад. Задната част на бедрата е стегната. Задръжте три секунди.
 3. Издишайки бавно, се наведете напред с прави крака, докато поставите ръцете на пода почти успоредно на краката, а с чело докоснете коленете.
 4. Вдишайте бавно и отстъпете с десния крак, колкото можете назад, като коляното да е на не повече от 2-3 см от пода. Задръжте ръцете и свития ляв крак здраво върху пода. Повдигнете главата и извийте гърба, колкото можете.
 5. Задръжте дишането и преди да издишате, плъзнете левия крак към десния и застанете в опора на прави ръце и пръстите на краката. Тялото е в права линия, коремът е прибран и стегнат.
 6. Издишайте бавно, свийте коленете към пода, бедрата остават във въздуха, свийте ръцете и допрете гърдите и челото до пода. В това положение, известно под името „састанга намаскар” /простиране в осморката/, 8 части от тялото допират земята – пръстите на краката, коленете, дланите, гръдния кош и челото. Коремът и тазът са леко повдигнати, носът също трябва да е над пода.
 7. Вдишайте бавно и погледнете нагоре, повдигайки глава, следвана от горната част на гърдите и след това долната част на гръдния кош, като изправяте ръцете, но ги оставите леко свити в лактите. Задръжте около 5 секунди.
 8. Издишайте бавно докато повдигате таза, като тялото заема формата на триъгълник. Дланите и стъпалата са плътно долепени до пода.
 9. Вдишайте бавно и стъпете с десния крак между ръцете, както при 4та позиция. Коляното на левия крак опира в пода. Погледнете нагоре и извийте гърба.
 10. Издишайте, стъпвайки с левия крак напред, до десния. Изправете краката и се наведете напред, докато челото докосне коленете, както при 3та позиция. Дланите са почти успоредни на стъпалата.
 11. Вдишайте бавно и започнете да вдигате ръцете горе над главата, навеждайке се назад, както при позиция номер 2. Задръжте 3 секунди.
 12. Издишайте бавно, поставяйки ръцете с допрени длани пред гърдите.

Отпуснете се и повторете серията.

Up to 75% Off